สถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์ จำกัด

THAI INTER SECURITY GUARD CO;LTD

  • สถานฝึกอบรมมาตรฐานชั้นสูง (TSTC) ได้รับอนุญาต (ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558)
  • ชื่อสถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์  THAI INTER SECURITY TRAINNING CENTER (ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย2558 )พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาต

Designed By AllwebGroup