บริษัทรักษาความปลอดภัยไทยอินเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร

เป็นสถานฝึกอบรมมาตรฐานชั้นสูง (TSTC) ได้รับอนุญาต
(ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558)

ชื่อสถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์  THAI INTER SECURITY TRAINNING CENTER
(ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย2558)

ผลงานที่ได้รับ

บริการของเรา

 1. บริษัทฯ ห้าง ร้าน
 2. โรงงานอุตสาหกรรม
 3. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
 1. สถาบันการเงิน
 2. ห้างสรรพสินค้า
 3. ศูนย์การค้า
 4. ศูนย์แสดงสินค้า
 5. งานอีเว้นท์
 1. หมู่บ้านจัดสรร
 2. โรงแรม
 3. คอนโดมิเนียม
 4. หอพัก
 5. อพาร์ตเม้นท์
 1. สถานที่ราชการ
 2. โรงพยาบาล
 3. สถานการศึกษา
 1. งานก่อสร้าง
 2. อื่น ๆ ทั่วไป
Designed By AllwebGroup