ใบเสนอราคา

หัวหน้าชุด 1 นาย

ปฎิบัติหน้าที่ / ชั่วโมง / วัน 12

อัตราค่าบริการ / เดือน / นาย สอบถามข้อมูล

พนักงาน รปภ. 1 นาย

ปฎิบัติหน้าที่ / ชั่วโมง / วัน 12

อัตราค่าบริการ / เดือน / นาย สอบถามข้อมูล

อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

Designed By AllwebGroup